Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit enthousiaste, betrokken ouders, die vele activiteiten organiseren.

De oudervereniging organiseert in nauwe samenwerking met het team een groot aantal activiteiten, zoals
de spelendag, het schoolreisje, het kerstdiner, het openingsfeest van het schooljaar, de barbeque voor groep 8 en nog veel meer. 
Daarnaast staan de "klusvaders" ook altijd klaar om ons een handje te helpen.

Bij alle activiteiten is uw hulp (ouder, opa, oma) onmisbaar. Deze hulp stelt ons in staat om de activiteiten voor de kinderen te organiseren.

Ouderbijdrage

De oudervereniging vraagt aan de ouders van alle leerlingen een vrijwillige bijdrage ter dekking van de kosten van buitenschoolse activiteiten die door en met de oudervereniging worden georganiseerd. Het hele bedrag komt rechtstreeks ten goede aan de kinderen. De hoogte van de ouderbijdrage stelt de oudervereniging samen met de Schoolraad vast. Ouders krijgen hierover schriftelijk bericht.
Voor het schooljaar 2012-2013 wordt een vrijwilige ouderbijdrage van € 20,00 per kind gevraagd. 

Albumtitel: Schoolvlag

21 april 2012

 

St. Jan Baptist basisschool

adres:Oude Kerkstraat 27, 5507 LA Veldhoven telefoon:040-205 1303 e-mail: sintjanbaptist@veldvest.nl