Er stromen elk schooljaar in alle groepen nieuwe leerlingen in. Naast het kennismakingsggesprek met de ouders vinden we het belangrijk om ook uw kind te betrekken. Uw kind laat immers zijn vertrouwde basisschool achter. Er volgt een tweede gesprek en rondleiding. Ook wanneer uw kind start in groep 2 t/m 8 worden oefenmomenten afgesproken, zodat uw kind kan kennismaken met de groepsgenootjes en de leerkracht.