Kleuters

Voor ouders is het belangrijk om zicht te hebben op wat er op een dag op school gebeurt, hoe de sfeer is in de groep, op welke wijze de leerkrachten elke dag weer enthousiast aan de slag gaan met kinderen.

Kennismaking leerkracht en wenmomenten

Bij het intakegesprek met de leerkracht wordt het intake formulier besproken. Tijdens dit gesprek ontvangen wij graag informatie over uw kind en wordt afgesproken wanneer uw kind kan komen oefenen. Tijdens de oefenmomenten zullen zij kennismaken met hun klasgenootjes en de juf. Uiteraard mag u uw kind naar binnen brengen en daar afscheid nemen van uw kind.

Wij plannen met u ongeveer 6 weken nadat uw kind gestart is opnieuw een gesprek. hierin worden de bevindingen van de start op onze school samen met u besproken.