Beste allemaal,

Welkom op de websitepagina van groep 4. Op deze pagina kunt u lezen wat er in groep 4 aan bod komt.  

In groep 4 hebben we een aantal kernvakken: Rekenen, taal, spelling, technisch lezen en schrijven. Vanaf groep 4 staat ook begrijpend lezen op het rooster. Naast deze vakken krijgen de leerlingen muziek, bewegingsonderwijs, handvaardigheid, wereldoriëntatie en oriëntatie op jezelf en de ander.    

  • Nathalie de Bruin

    Nathalie de Bruin

    Leerkracht