Home banner Home banner
 • Irene Wenting

  Leerkracht groep 7-8

 • leerkracht

  Rachel Melisse

  Leerkracht groep 7-8

Leren in groep 7

Naast het leren vinden wij een goede groepssfeer zeer belangrijk, zodat uw kind een fijn jaar heeft in groep 7!

Wij hopen op een fijn schooljaar!

Met vriendelijke groeten,
Irene Wenting, Rachel Melisse en Ans van Alst

Afspraken en regels.

 • Tijdens de inloop maken leerlingen hun spullen in orde. Zij zorgen voor een leesboek en houden hun laatjes netjes. Leerlingen morgen rustig met elkaar praten. Ook verbeteren zij eventueel werk van de voorgaande dag.
 • Om 8.30 uur gaat de tweede bel en starten wij met de les.
 • Voor 9.00 uur, na 12.00 uur en 15 min. voor of na de pauze gaan we niet naar het toilet. Ook tijdens instructies en toetsen is een toiletbezoek niet toegestaan (twee leerlingen tegelijk).
 • Iedere week zijn er twee hulpjes (per leerjaar) in de klas. Zij delen o.a. werk uit en maken de klas na school weer in orde.

Er zijn groepsgesprekken gevoerd en er is samen met de leerlingen nagedacht over gedragsregels die wij in de groep willen naleven, om een zo optimaal mogelijk leef- en werkklimaat na te kunnen streven:

 • Iedereen is uniek en hoort erbij
 • Wij gaan respectvol om met elkaar
 • Je behandelt de ander zoals je zelf behandeld wilt worden
 • Je denkt na over wat je doet of zegt
 • Wij zijn aardig voor elkaar
 • Wij werken samen en helpen elkaar
 • Conflicten lossen we op door met elkaar te praten
 • Doe geen dingen waarvan je weet dat anderen daar last van hebben
 • Je bent verantwoordelijk voor je eigen handelen
 • Wij luisteren goed naar elkaar en werken rustig
 • Je bent zuinig op de spullen van jezelf en op die van een ander

Deze gedragsregels hangen in de klas en worden regelmatig bespreekbaar gemaakt.

Allerlei

Gym

Op maandagmiddag gaat groep 7/8 gymmen in Den Ekkerman.  Om 13.00 uur vertrekt de bus en om ongeveer 15.00 uur zijn wij weer terug op school. Na afloop van de gymles douchen de kinderen.

Huiswerk

In groep 7 wordt wekelijks maakhuiswerk opgegeven. Dit wordt op vaste dagen ingeleverd. Daarnaast krijgen de leerlingen, wanneer een thema is behandeld, leerhuiswerk mee naar huis van o.a. de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis en Engels.

Dinsdag:          rekenen

Donderdag:     werkwoordspelling

Cito M7 toetsen

Midden januari nemen we de M7 Cito-toetsen af (midden groep 7 toets). De vakgebieden: rekenen, begrijpend lezen en spelling worden in deze periode getoetst.

Entree-toets

In april nemen wij bij uw zoon of dochter de Entreetoets af. De resultaten van deze toets laten zien hoe uw kind ervoor staat op het gebied van taal, rekenen en studievaardigheden. In één oogopslag kunnen wij zien waar uw kind goed in is en waar extra oefening nodig is. De resultaten van de toets geven een indicatie voor het vervolgonderwijs na groep 8.

Communicatie met ouders

Er zijn verschillende mogelijkheden waarin wij u op de hoogte brengen van wat er in de groep of op school gebeurt, bijvoorbeeld via de nieuwsbrief of per e-mail.

Ook zijn er een aantal momenten waarop wij met u in gesprek kunnen gaan over uw eigen kind:

 • Ouderavonden n.a.v. het rapport
 • Individuele gesprekken. Het kan dat de leerkracht u hiervoor uitnodigt, maar als u zelf een gesprek wil kan dat natuurlijk ook. Hiervoor is het handig om een afspraak te maken.


Wanneer u afspraken (arts, tandarts, etc.) wilt doorgeven of wilt laten weten dat uw kind ziek is kan dat via de e-mail. Zo is de leerkracht snel op de hoogte. Ook andere korte mededelingen kunt u mailen naar de leerkracht. Wel vragen wij u om dit te doen voor schooltijd, omdat wij tijdens schooltijd niet altijd onze e-mail lezen. Indien uw mededeling, vraag of opmerking langer is, dan vragen wij u vriendelijk om een afspraak te maken.

Parro

Veel ouders hebben de Parro-app al geïnstalleerd. Goed om te zien dat in alle groepen meer dan de helft van de ouders al is gekoppeld. We hopen binnenkort alle groepen op 100% te hebben.

Ouders die de app nog niet geïnstalleerd en gekoppeld hebben of nog geen koppelingscode hebben ontvangen… Laat het ons weten! Via de leerkracht of via sintjanbaptist@veldvest.nl

 

Parnassys

Als ouder kunt u de resultaten van uw kind bijhouden door in te loggen in Parnassys. Ook andere bijzonderheden of gesprekken met ouders worden digitaal opgeslagen. Daarvoor heeft u een persoonlijke inlogcode ontvangen.
Mocht deze niet werken, dan kunt u een mailtje sturen naar de administratie:  j.vandermuuren@veldvest.nl (Julia van der Muuren). Zij is ook telefonisch te bereiken op maandag- t/m woensdagochtend van 8.00 tot 12.00 uur.