Welkom in groep 8!

  • Nancy Verbaal

    Leerkracht groep 8

  • RenĂ© Tolboom

    Leerkracht groep 6 en 8

'It is up to you

Vandaag, 4 november ,hadden wij een gastles "It's up to you" vanuit de Bibliotheek Veldhoven. Daarin stond het maken van (verstandige) keuzes op internet centraal. In een interactieve film moest na een scene iedereen steeds uit twee opties kiezen. Op basis van de individueel gemaakte keuze kreeg het verhaal een vervolg met vijf verschillende eindscenario's. De film ging over (digitaal) pesten, zoals kwetsende (grappige) filmpjes doorsturen, USB-stick stelen, nepprofiel aanmaken en (fysiek) een bril kapot maken. Of dus juist hiermee stoppen of het opnemen voor het slachtoffer of de gebeurtenissen melden. De kinderen waren zeer betrokken en toch ook al wel vol verhalen (van verhalen). Aan het eind kwam in de groepsdiscussie ook de website https://www.meldknop.nl/ aan bod. We hebben de verschillende begrippen toegelicht die jullie kinderen nog niet kenden.