Wat doen we?
De oudervereniging is een groep enthousiaste ouders die helpen bij verschillende buitenlesactiviteiten.

Vrijwillige ouderbijdrage

Dit zijn activiteiten die buiten het reguliere lesprogramma vallen zoals de sinterklaasviering, kerstviering, juffen- en meesterdag, carnaval, sportdag, schoolreis, Koningsspelen en de schoolfotograaf.
We nemen een deel van de organisatie op ons, we helpen een handje bij de activiteiten zelf en we zorgen ervoor dat de vrijwillige ouderbijdrage geïnd wordt zodat de kosten van deze activiteiten gedekt zijn.Met het budget dat de school van de overheid krijgt, wordt het reguliere onderwijs bekostigd. De school wil de leerlingen echter op veel punten meer bieden dan wettelijk vereist is. Daarom biedt de school allerlei extra activiteiten aan die het onderwijs van onze leerlingen verrijken. Denk bijvoorbeeld aan: sinterklaas- en kerstviering, schoolreis, juffen- en meesterdag en de Koningsspelen. Deze activiteiten zijn dus geen onderdeel van het gewone lesprogramma en we noemen ze dan ook wel buitenlesactiviteiten. Om deze activiteiten te bekostigen vraagt de school via de oudervereniging om een vrijwillige ouderbijdrage.

U ontvangt hierover een bericht via Parro. In dit bericht is een betaallink opgenomen waarmee u gemakkelijk uw bijdrage over kunt maken. Hebt u dit bericht gemist? Dan kunt u de bijdrage handmatig overmaken naar NL20RABO0101037708 t.n.v. Oudervereniging St. Jan Baptist en onder vermelding van voornaam, achternaam en groep van uw kind.

Wie zitten er nu in de OuderVereniging?

  • Sanne Schippers, voorzitter, groep 4 ,6 en 7
  • Jane Vos , penningmeester, groep 3 en 6
  • Sanne Tops, secretaris, groep 3 en 4
  • Emma Blomjous, groep 1-2C en 4
  • Kim Luiijf, groep 4 en 7
  • Angela van Gemert, allergie commissie, groep 3 en 7
  • Miek Gerritzen, groep 1-2C, 3-4 en 6
  • Sylvia Christiaans, allergie commissie, 6,7 en 8
  • Monique Zwijgers, groep 7

Lijkt de OuderVereniging je ook leuk? Meld je aan via de onderstaande link: