Als u uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kunt laten komen, moet u dit ruim van tevoren bij de directie aanvragen. Extra vakanties onder schooltijd zijn niet toegestaan en worden door de leerplichtambtenaren nauwkeurig gecontroleerd. Bij elke aanvraag dient u onderbouwing aan te leveren.

Er zijn twee uitzonderingen op deze regel:

  • Verlof wegens gewichtige omstandigheden van medische en/of sociale aard, die buiten de wil van de ouders zijn gelegen
  • Verlof van maximaal twee weken, alleen wanneer de ouders wegens de aard van hun beroep niet tijdens de schoolvakanties met vakantie kunnen gaan. Dit verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van een nieuw schooljaar.

Geen reden voor verlof is:

  • Familiebezoek in het buitenland.
  • Vakantie in een goedkope periode.
  • Omdat oudere kinderen uit uw gezin (op de middelbare school) al vrij hebben.
  • Eerder vertrek of latere terugkeer in verband met de (verkeers-)drukte.