Een slogan die we op onze school waar maken met hulp van de kinderen zelf, de leerkrachten met hun lesaanbod en ouders die op vele manieren een steentje bijdragen.

Peuterkijkochtend - 30 oktober

Peuterkijkochtend Sint Jan Baptist Peuterkijkochtend Sint Jan Baptist

Op dinsdagochtend 30 oktober organiseert Brede School Sint Jan Baptist een peuterkijkochtend van 09:00 uur tot 10:30 uur. Op deze middag zijn alle jonge kinderen en hun ouders die een kijkje willen komen nemen van harte welkom!

Deze ochtend is met name bedoeld voor ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind. Terwijl de kinderen mogen spelen in de kleutergroepen kunnen de ouders zich op informele wijze, onder het genot van een kopje koffie of thee, laten informeren over de gang van zaken op onze Brede School. Er is ook volop gelegenheid tot het stellen van vragen.

Tijdens deze ochtend kunt u uw kind ook inschrijven. Door in een zo vroeg mogelijk stadium zicht te krijgen op het aantal nieuwe kinderen op onze school kunnen wij hierop anticiperen bij de formatie van de groepen.

RUIMTE VOOR IEDEREEN

Wat biedt onze school?

  • Engels vanaf groep 1: met inzet van de Engels sprekende handpop Tom en later met volledige lessen en presentaties in het Engels
  • Technische leerlijn: ondersteuning van innovatie en technisch inzicht  
  • Ruimte voor sport en spel op locatie (sporthal Veldhoven) en naast de school (grote grasveld met speeltoestel)
  • Ruimte voor creativiteit in lessen handvaardigheid en lessen dans en muziek (inhuur)
  • Ruimte voor samenwerking op alle vlakken! Aan een opdracht in de klas en bij een activiteit van school.