De school is in het bezit van het Brabant Verkeers Label.

"leren op school, veilig doen op straat"

Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Elk jaar zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Zij moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er in 1997 een keurmerk in het leven geroepen: het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) met het beeldmerk SEEF de zebra toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en - veiligheid rond de school.

Basisschool Sint Jan Baptist heeft afgelopen schooljaar het keurmerk Brons gehaald.

Meer informatie kunt u vinden op de website: www.bvlbrabant.nl