Ruimte ….. om elkaar te leren kennen.
Ruimte ….. om te leren
Ruimte ….. om kwaliteiten te ontdekken
Ruimte ….. om te spelen
Ruimte ….. waar je jezelf kan en mag zijn.
Ruimte ….. voor sport en spel.
Ruimte ….. voor ideeën.
Ruimte …. voor kunstenaars.

Onze Missie

Basisschool St. Jan Baptist is een school voor alle kinderen uit de wijk Oerle en omgeving, die in staat zijn basisonderwijs te volgen.
Basisschool St. Jan Baptist is een school die leerlingen scherp in beeld heeft.
Basisschool St. Jan Baptist streeft naar een evenwichtige ontwikkeling van de kinderen.

Onze Visie

Basisschool St. Jan Baptist is een school waar doelgericht leren centraal staat en waar leren plezierig is.

De waarden waar de school voor staat zijn samen te vatten in de woorden: veiligheid, verbondenheid, vrijheid en verantwoordelijkheid.

  • Veiligheid in de zin van kaders, van afspraken over de manier van omgaan met elkaar, maar ook in de zin van fouten mogen maken.

  • Verbondenheid in de zin van het niet alleen staan, maar met elkaar samenwerken en leren.

  • Vrijheid in de zin van zich gewaardeerd voelen als hij/zij de kans krijgt zelfstandig zaken uit te voeren en de ruimte om zichzelf te zijn (autonomie).

  • Verantwoordelijkheid in de zin van instaan voor eigen handelen, mede-eigenaar zijn van je eigen leerproces en zorgen voor elkaar en de omgeving.

    De leerkracht, de ouders, de leerling en directie hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid.