In ons streven naar goed onderwijs laten wij ons leiden door de kenmerken van de effectieve school, het opbrengstgericht werken.

groep 6 groep 6

Het streven van het MT en de leerkrachten is naar zo hoog mogelijke resultaten bij alle leerlingen, inclusief hoge verwachtingen van de mogelijkheden van alle leerlingen om de onderwijsdoelen ook werkelijk te halen binnen de ons gegeven mogelijkheden.

Samen met het team in gesprek blijven over onze visie op lesgeven en leren. De lestijd maximaal benutten.  Blijven streven naar onderwijs passend bij elke leerling, zoals een goede afstemming tussen de taken en de mogelijkheden van een leerling binnen de groep. En zorgen voor een positief, veilig, uitdagend en eisen- stellend pedagogisch klimaat.