RUIMTE OM....... TE LEREN         RUIMTE OM...... KWALITEITEN TE ONTDEKKEN      RUIMTE......WAAR JE JEZELF KAN EN MAG ZIJN.

groep 6 groep 6
 1. Hoge verwachtingen.. We hebben hoge verwachtingen van de mogelijkheden van alle leerlingen om alle onderwijsdoelen ook werkelijk te behalen.
 2. Efficiënt leren. We benutten maximaal de beschikbare onderwijs- en leertijd.
 3. Passend onderwijs voor elke leerling. Waarbij de onderwijsbehoeften realiseerbaar zijn binnen de groep.
 4. Positief, veilig, uitdagend klimaat. Regelmatig observeren leerkrachten het leerlinggedrag en passen hun aanbod hierop aan.
 5. Prettige sfeer. Een rustige stimulerende leeromgeving en schoolgebouw.

De waarden van onze school.

 • Veiligheid in de zin van kaders, van afspraken over de manier van omgaan met elkaar, maar ook in de zin van fouten mogen maken.
 • Verbondenheid in de zin van het niet alleen staan, maar met elkaar samenwerken en leren.
 • Vrijheid in de zin van zich gewaardeerd voelen als hij/zij de kans krijgt zelfstandig zaken uit te voeren en de ruimte om zichzelf te zijn (autonomie).
 • Verantwoordelijkheid in de zin van instaan voor eigen handelen, mede-eigenaar zijn van je eigen leerproces en zorgen voor elkaar en de omgeving.

  De leerkracht, de ouders, de leerling en directie hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid.