Gevonden in Pagina's

St. Jan Baptist

Een slogan die we op onze school waar maken met hulp van de kinderen zelf, de leerkrachten met hun lesaanbod en ouders die op vele manieren een steentje bijdragen.

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/

Praktische informatie

Wij hechten grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/

Team

Directeur: Maria Veenvliet  Lid management team Rachel Melisse ( Intern Begeleider, regisseur) Lid management team Roos van den Brom ( Intern Begeleider, regisseur) Onderwijsassitent: Esther Vervloed groep 1-2A: Mariëlle van Heugten, Wil Vermeulen  groep 1-2B: Janneke van de Huygevoort, Susan Jacobs, Tamara Palmans Groep 1-2C: Carlijn Luttikhuizen Groep 3: Tessa Hofman, Meerle Sies Groep 3-4: Esther Sleddens, Bo van Eert Groep 4: Nathalie de Bruin Groep 5A: Linda Vlassak, Annet Toonders Groep 5B: Eline Bel Groep 6: Willeke Willems, René Tolboom Groep 7: Nancy Verbaal, Meerle Sies Groep 8: Irene Wenting, René Tolboom Administratief medewerkster: Annet Sebregts Conciërge: Peer van Ool

https://www.sintjanbaptist.nl/team/

Nummereen

Nummereen Kinderopvang biedt op verschillende locaties in De Kempen en Veldhoven dagopvang (0-4 jaar), buitenschoolse opvang (4-13 jaar) en het peuterprogramma (2-4 jaar) aan...

https://www.sintjanbaptist.nl/nummereen/

Home

Welkom op de website van basisschool St. Jan Baptist

https://www.sintjanbaptist.nl/

Contact

Contact opnemen met ons Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken horen wij het graag.

https://www.sintjanbaptist.nl/contact/

Missie en Visie

Ruimte ….. om elkaar te leren kennen. Ruimte ….. om te leren Ruimte ….. om kwaliteiten te ontdekken Ruimte …...

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/missie-en-visie/

Waar staan we voor?

In ons streven naar goed onderwijs laten wij ons leiden door de kenmerken van de effectieve school, het opbrengstgericht werken.

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/waar-staan-we-voor/

Engels vanaf groep 1

Kijkend naar de visie van de St. Jan Baptist en de goede leerresultaten hebben we de ruimte gevoeld om op zoek te gaan naar extra verrijking...

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/engels-vanaf-groep-1/

Passend Onderwijs

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Ieder schoolbestuur heeft sinds 1 augustus 2014 een ‘zorgplicht’. Zij is wettelijk verplicht om passende ondersteuning te verzorgen voor een kind dat bij een school wordt aangemeld...

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/passend-onderwijs/

Brabants Verkeers Label

De school is in het bezit van het Brabant Verleers Label.

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/brabants-verkeers-label/

Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden...

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/privacy/

Schooltijden

Ma, di, do     8.30 - 15.00 uur Wo en vrij    8.30 - 12.15 uur Gymtijden:  maandag:  De groepen 3  t/m 6...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/schooltijden/

Ziekmelden

Indien uw kind ziek is of later op school komt, bijvoorbeeld in verband met bezoek aan een arts, dan verzoeken wij u dit te melden tussen 08...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/ziekmelden/

Aanmelden

U mag zelf een basisschool voor uw kind kiezen. Als uw keuze op onze basisschool gevallen kunt u uw kind aanmelden...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/aanmelden/

Vakantierooster en studiedagen

Herfstvakantie                           19-10-20  t/m 25-10-20                   Kerstvakantie                             21-12-20 t/m 03-01-21 Voorjaarsvakantie                      15-02-21 t/m 21-02-21 2e Paasdag                                05-04-21 Koningsdag                                27-04-21 Meivakantie                                03-05-21 t/m 16-05-21 Bevrijdingsdag                            05-05-21 Hemelvaart                                 13-05-21 en 14-05-21 2e pinksterdag                            24-05-21 Zomervakantie                            26-07-20 t/m 05-09-21

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/vakantierooster-en-studiedagen/

Verlofregeling

Als u uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kunt laten komen, moet u dit ruim van tevoren bij de directie aanvragen...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/verlofregeling/

OuderVereniging

Wat doen we? Wij proberen heel veel ouders enthousiast te krijgen om te helpen bij diverse leuke activiteiten op school...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/oudervereniging/

Schoolraad / MR

(Medezeggenschaps Raad (MR) + adviserende ouders): Iedere school is wettelijk verplicht een MR te hebben...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/schoolraad-mr/

Gevonden in nieuws

Gevonden in agenda

Studiedag; tevens calamiteitendag alle leerlingen vrij!

https://www.sintjanbaptist.nl/agenda/?date=2021-07-23

Deze week rapportgesprekken groepen 3 t/m 8

https://www.sintjanbaptist.nl/agenda/?date=2022-03-21