Gevonden in Pagina's

Onze school

Een slogan die we op onze school waar maken met hulp van de kinderen zelf, de leerkrachten met hun lesaanbod en ouders die op vele manieren een steentje bijdragen.

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/

Praktische info

Wij hechten grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/

Aanmelden

Indien u op zoek bent naar een basisschool in Oerle, dan kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek en rondleiding...

https://www.sintjanbaptist.nl/aanmelden/

Ouders

Wij hechten grote waarde aan een open communicatie tussen ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind...

https://www.sintjanbaptist.nl/ouders/

Home

Schoolgids Basisschool St. Jan Baptist 2022-2023

https://www.sintjanbaptist.nl/

Contact

Contact opnemen Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken horen wij het graag.

https://www.sintjanbaptist.nl/contact/

Waar staan we voor?

RUIMTE OM....... TE LEREN         RUIMTE OM...... KWALITEITEN TE ONTDEKKEN      RUIMTE...

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/waar-leren-plezierig-is/

Team

Directeur: Maria Veenvliet Lid management team Rachel Melisse ( Intern Begeleider, regisseur) Lid management team Roos van den Brom ( Intern Begeleider, regisseur) Onderwijsassistent: Esther Vervloed groep 1-2A: Isabel van de Wiel, Heidi Geraertsgroep 1-2B:  Janneke van de Huygevoort, Wil Vermeulen groep 1-2C: Mariëlle van Heugten, Susan Jacobs,  Groep 1-2D: Carlijn Luttikhuizen Groep 3: Tessa Hofman, Bo Vrugt Groep 3-4: Esther Sleddens, Irene Wenting, Rianne Kox Groep 4: Nathalie Gazagne-de Bruin Groep 5: Eline Bel Groep 5- 6: Neeltje Hesen, Saskia Asselman Groep 6:  Linda Vlassak, Marleen Hoefnagels,René Tolboom,   Groep 7:  Meerle Sies Groep 8: Nancy Verbaal, René Tolboom Administratief medewerkster: Annet Sebregts Conciërge: Peer van Ool

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/team/

Engels vanaf groep 1

Kinderen komen in al op vrij jonge leeftijd in aanraking met het Engels. De St. Jan Baptist is gelegen in regio Brainport...

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/engels-vanaf-groep-1/

Passend Onderwijs

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Ieder schoolbestuur heeft sinds 1 augustus 2014 een ‘zorgplicht’. Zij is wettelijk verplicht om passende ondersteuning te verzorgen voor een kind dat bij een school wordt aangemeld...

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/passend-onderwijs/

Brabants Verkeers Label

De school is in het bezit van het Brabant Verkeers Label.

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/brabants-verkeers-label/

Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie...

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/privacy/

Schooltijden

Ma, di, do 8.30 - 15.00 uur Wo en vrij 8.30 - 12.15 uur Gymtijden: maandag: De groepen 3 t/m 6...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/schooltijden/

Ziekmelden

Indien uw kind ziek is of later op school komt, bijvoorbeeld in verband met bezoek aan een arts, dan verzoeken wij u dit te melden tussen 08...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/ziekmelden/

Vakantierooster en studiedagen

Herfstvakantie 25-10-21 t/m 31-10-21 Kerstvakantie 25-12-21 t/m 09-01-22 Voorjaarsvakantie 28-02-22 t/m 06-03-22 2e Paasdag 18-04-22 Koningsdag 27-04-22 Meivakantie 25-04-22 t/m 08-05-22 Bevrijdingsdag 05-05-22 Hemelvaart 26-05-22 en 27-05-22 2e pinksterdag 06-06-22 Zomervakantie 25-07-22 t/m 04-09-22

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/vakantierooster-en-studiedagen/

Verlofregeling

Als u uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kunt laten komen, moet u dit ruim van tevoren bij de directie aanvragen...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/verlofregeling/

Nummereen

Nummereen Kinderopvang biedt op verschillende locaties in De Kempen en Veldhoven dagopvang (0-4 jaar), buitenschoolse opvang (4-13 jaar) en het peuterprogramma (2-4 jaar) aan...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/nummereen/

Kleuters

Voor ouders is het belangrijk om zicht te hebben op wat er op een dag op school gebeurt, hoe de sfeer is in de groep, op welke wijze de leerkrachten elke dag weer enthousiast aan de slag gaan met kinderen...

https://www.sintjanbaptist.nl/aanmelden/st-jan-baptist/

Instroom vanaf groep 2

Er stromen elk schooljaar in alle groepen nieuwe leerlingen in. Naast het kennismakingsggesprek met de ouders vinden we het belangrijk om ook uw kind te betrekken...

https://www.sintjanbaptist.nl/aanmelden/instroom-vanaf-groep-2/

Schoolraad / MR

Elke basisschool heeft een wettelijk ingestelde medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten ouders en leerkrachten die meedenken over het beleid van de school...

https://www.sintjanbaptist.nl/ouders/schoolraad-mr/

OuderVereniging

Wat doen we? Wij proberen heel veel ouders enthousiast te krijgen om te helpen bij diverse leuke activiteiten op school...

https://www.sintjanbaptist.nl/ouders/oudervereniging/

Gevonden in nieuws

Gevonden in agenda

Studiedag; tevens calamiteitendag alle leerlingen vrij!

https://www.sintjanbaptist.nl/ouders/agenda/?date=2021-07-23

Deze week rapportgesprekken groepen 3 t/m 8

https://www.sintjanbaptist.nl/ouders/agenda/?date=2022-03-21