Gevonden in Pagina's

Onze school

Een slogan die we op onze school waar maken met hulp van de kinderen zelf, de leerkrachten met hun lesaanbod en ouders die op vele manieren een steentje bijdragen.

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/

Praktische info

Wij hechten grote waarde aan een open communicatie tussen de ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/

Aanmelden

Indien u op zoek bent naar een basisschool in Oerle, dan kunt u contact opnemen voor het maken van een afspraak voor een persoonlijk kennismakingsgesprek en rondleiding...

https://www.sintjanbaptist.nl/aanmelden/

Ouders

Wij hechten grote waarde aan een open communicatie tussen ouders en de school. Wij informeren u zo goed mogelijk over de ontwikkeling van uw kind...

https://www.sintjanbaptist.nl/ouders/

Home

Schoolgids Basisschool St. Jan Baptist 2023-2024

https://www.sintjanbaptist.nl/

Contact

Contact opnemen Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken horen wij het graag.

https://www.sintjanbaptist.nl/contact/

Waar staan we voor?

RUIMTE OM....... TE LEREN         RUIMTE OM...... KWALITEITEN TE ONTDEKKEN      RUIMTE...

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/waar-leren-plezierig-is/

Team

Directeur: Maria Veenvliet Lid management team Rachel Melisse ( Intern Begeleider, regisseur)Regisseur: Janneke van Aaken Onderwijsassistent: Esther VervloedOnderwijsassistent: Elke van den BersselaarOnderwijsassistent: Lieke Verhees groep 1-2A: Isabel van de Wiel, Heidi Geraertsgroep 1-2B: Tryntje Cardeneo groep 1-2C: Mariëlle van Heugten, Susan Jacobs Groep 1-2D: Carlijn Luttikhuizen, Wil Vermeulen Groep 3: Marit Rekkers, Ilse Tromp Groep 3-4: Bo Vrugt, Patricia van Marrewijk Groep 4: Nathalie Gazagne, Linda Vlassak Groep 5: Eline Bel Groep 5- 6: Saskia Asselman, Ilse Tromp Groep 6:  Boy Vervoort, René Tolboom   Groep 7:  Irene Wenting, Bart Slagter Groep 8:  Linda de Vries, René Tolboom Administratief medewerkster: Annet Sebregts Conciërge: Peer van Ool

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/team/

Engels vanaf groep 1

Kinderen komen in al op vrij jonge leeftijd in aanraking met het Engels. De St. Jan Baptist is gelegen in regio Brainport...

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/engels-vanaf-groep-1/

Passend Onderwijs

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Ieder schoolbestuur heeft sinds 1 augustus 2014 een ‘zorgplicht’. Zij is wettelijk verplicht om passende ondersteuning te verzorgen voor een kind dat bij een school wordt aangemeld...

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/passend-onderwijs/

Brabants Verkeers Label

De school is in het bezit van het Brabant Verkeers Label.

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/brabants-verkeers-label/

Privacy

Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie...

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/privacy/

Schooltijden

Ma, di, do 8.30 - 15.00 uur Wo en vrij 8.30 - 12.15 uur Gymtijden: maandag: De groepen 3 t/m 6...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/schooltijden/

Ziekmelden

Indien uw kind ziek is of later op school komt, bijvoorbeeld in verband met bezoek aan een arts, dan verzoeken wij u dit te melden tussen 08...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/ziekmelden/

Vakantierooster en studiedagen

Herfstvakantie          16-10-23 t/m 20-10-23Kerstvakantie            25-12-23 t/m 05-01-24Voorjaarsvakantie     12-02-24 t/m 16-02-242de paasdag              01-04-24Meivakantie              22-04-24 t/m 03-05-24Hemelvaart               09-05-24 t/m 10-05-242e Pinksterdag          20-05-24Zomervakantie          08-07-24 t/m 16-08-24

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/vakantierooster-en-studiedagen/

Verlofregeling

Als u uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kunt laten komen, moet u dit ruim van tevoren bij de directie aanvragen...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/verlofregeling/

Nummereen

Onze school werkt nauw samen met Nummereen Kinderopvang. Nummereen Kinderopvang biedt op verschillende locaties in De Kempen en Veldhoven dagopvang (0-4 jaar), buitenschoolse opvang (4-13 jaar) en het peuterprogramma (2-4 jaar) aan...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/nummereen/

Kleuters

Voor ouders is het belangrijk om zicht te hebben op wat er op een dag op school gebeurt, hoe de sfeer is in de groep, op welke wijze de leerkrachten elke dag weer enthousiast aan de slag gaan met kinderen...

https://www.sintjanbaptist.nl/aanmelden/st-jan-baptist/

Instroom vanaf groep 2

Er stromen elk schooljaar in alle groepen nieuwe leerlingen in. Naast het kennismakingsggesprek met de ouders vinden we het belangrijk om ook uw kind te betrekken...

https://www.sintjanbaptist.nl/aanmelden/instroom-vanaf-groep-2/

MR

Elke basisschool heeft een wettelijk ingestelde medezeggenschapsraad (MR). In de MR zitten ouders en leerkrachten die meedenken over het beleid van de school...

https://www.sintjanbaptist.nl/ouders/mr/

OuderVereniging

Wat doen we? De oudervereniging is een groep enthousiaste ouders die helpen bij verschillende buitenlesactiviteiten.

https://www.sintjanbaptist.nl/ouders/oudervereniging/

Gevonden in nieuws

Nieuwsbrief 22 februari - Terugkoppeling ouder tevredenheidspeiling

https://www.sintjanbaptist.nl/nieuws/nieuwsbrief-22-februari-terugkoppeling-ouder-tevredenheidspeiling/

Gevonden in agenda

Studiedag; tevens calamiteitendag alle leerlingen vrij!

https://www.sintjanbaptist.nl/ouders/agenda/?date=2021-07-23

Deze week rapportgesprekken groepen 3 t/m 8

https://www.sintjanbaptist.nl/ouders/agenda/?date=2022-03-21

Deze week oudergesprekken groepen 3 t/m 7; uitnodiging volgt tzt

https://www.sintjanbaptist.nl/ouders/agenda/?date=2022-09-01

Deze week oudergesprekken; uitnodiging volgt tzt

https://www.sintjanbaptist.nl/ouders/agenda/?date=2022-11-27

Deze week oudergesprekken groepen 1-2 ; uitnodiging volgt tzt

https://www.sintjanbaptist.nl/ouders/agenda/?date=2023-01-30

Studiedag; ( calamiteitendag) alle leerlingen vrij!

https://www.sintjanbaptist.nl/ouders/agenda/?date=2023-07-14