Gevonden in Pagina's

St. Jan Baptist

Een slogan die we op onze school waar maken met hulp van de kinderen zelf, de leerkrachten met hun lesaanbod en ouders die op vele manieren een steentje bijdragen.

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/

Team

Directeur: Maria Veenvliet  Lid management team Rachel Melisse ( Intern Begeleider, regisseur) groep 1-2A: Mariëlle van Heugten, Wil Vermeulen  groep 1-2B: Janneke van de Huygevoort, Mariëlle van Heugten Groep 1-2C: Carlijn Luttikhuizen Groep 3: Femke van der Bijl, Tessa Hofman Groep 3-4: Linda Vlassak  Groep 4: Nathalie de Bruin Groep 5: Eline Bel Groep 6: Willeke Willems, Esther Sleddens Groep 7: Nancy Verbaal, Meerle Sies Groep 8: Irene Wenting, Esther Sleddens Administratief medewerkster: Annet Sebregts Conciërge: Peer van Ool

https://www.sintjanbaptist.nl/team/

Home

Welkom op de website van basisschool St. Jan Baptist

https://www.sintjanbaptist.nl/

Contact

Contact opnemen met ons Als u vragen heeft of een afspraak wilt maken horen wij het graag.

https://www.sintjanbaptist.nl/contact/

Nummereen

Nummereen Kinderopvang biedt op verschillende locaties in De Kempen en Veldhoven dagopvang (0-4 jaar), buitenschoolse opvang (4-13 jaar) en het peuterprogramma (2-4 jaar) aan...

https://www.sintjanbaptist.nl/nummereen/

Missie en Visie

Ruimte ….. om elkaar te leren kennen. Ruimte ….. om te leren Ruimte ….. om kwaliteiten te ontdekken Ruimte …...

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/missie-en-visie/

Waar staan we voor?

In ons streven naar goed onderwijs laten wij ons leiden door de kenmerken van de effectieve school, het opbrengstgericht werken.

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/waar-staan-we-voor/

Engels vanaf groep 1

Kijkend naar de visie van de St. Jan Baptist en de goede leerresultaten hebben we de ruimte gevoeld om op zoek te gaan naar extra verrijking...

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/engels-vanaf-groep-1/

Passend Onderwijs

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Ieder schoolbestuur heeft sinds 1 augustus 2014 een ‘zorgplicht’. Zij is wettelijk verplicht om passende ondersteuning te verzorgen voor een kind dat bij een school wordt aangemeld...

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/passend-onderwijs/

Brabants Verkeers Label

De school is in het bezit van het Brabant Verleers Label.

https://www.sintjanbaptist.nl/st-jan-baptist/brabants-verkeers-label/

Schooltijden

Ma, di, do     8.30 - 15.00 uur Wo en vrij    8.30 - 12.15 uur Gymtijden:  maandagmiddag:  groepen 7 en 8 Gymzaal Norenberg...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/schooltijden/

Ziekmelden

Indien uw kind ziek is of later op school komt, bijvoorbeeld in verband met bezoek aan een arts, dan verzoeken wij u dit te melden tussen 08...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/ziekmelden/

Aanmelden

U mag zelf een basisschool voor uw kind kiezen. Als uw keuze op onze basisschool gevallen kunt u uw kind aanmelden...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/aanmelden/

Vakantierooster en studiedagen

Herfstvakantie                           19-10-20  t/m 25-10-20                   Kerstvakantie                             21-12-20 t/m 03-01-21 Voorjaarsvakantie                      15-02-21 t/m 21-02-21 2e Paasdag                                05-04-21 Koningsdag                                27-04-21 Meivakantie                                03-05-21 t/m 16-05-21 Bevrijdingsdag                            05-05-21 Hemelvaart                                 13-05-21 en 14-05-21 2e pinksterdag                            24-05-21 Zomervakantie                            26-07-20 t/m 05-09-21

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/vakantierooster-en-studiedagen/

Verlofregeling

Als u uw kind(eren) om belangrijke redenen niet op school kunt laten komen, moet u dit ruim van tevoren bij de directie aanvragen...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/verlofregeling/

OuderVereniging

Wat doen we? Wij proberen heel veel ouders enthousiast te krijgen om te helpen bij diverse leuke activiteiten op school...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/oudervereniging/

Schoolraad / MR

(Medezeggenschaps Raad (MR) + adviserende ouders): Iedere school is wettelijk verplicht een MR te hebben...

https://www.sintjanbaptist.nl/praktische-informatie/schoolraad-mr/

Gevonden in nieuws

Nieuwsbrief 24 oktober 2018

Onderaan de website bevindt zich onze nieuwsbrief van deze week.   Met onder andere de volgende items:   - Schoolontbijt - Peuterkijkochtend   Veel leesplezier!

https://www.sintjanbaptist.nl/nieuws/nieuwsbrief-24-oktober-2018/

Nieuwsbrief 7 november 2018

Met onder andere de volgende items:   - Schoolfruit - Assistentie schoolplein Veel leesplezier!

https://www.sintjanbaptist.nl/nieuws/nieuwsbrief-7-november-2018/

Sinterklaas feest basisschool Sint Jan Baptist!

https://www.sintjanbaptist.nl/nieuws/versierde-school/

Nieuwsbrief 21 november 2018

Met onder andere de volgende items:   - Versierde school - Gevonden voorwerpen mand Veel leesplezier!

https://www.sintjanbaptist.nl/nieuws/nieuwsbrief-21-november-2018/

Nieuwsbrief 5 december 2018

Met onder andere de volgende items:    - Sinterklaas  - FLL Veel leesplezier!

https://www.sintjanbaptist.nl/nieuws/nieuwsbrief-5-december-2018/

Nieuwsbrief 19 december 2018

Met onder andere de volgende items:    - Kerstversiering - Ouderbijdrage Veel leesplezier!

https://www.sintjanbaptist.nl/nieuws/nieuwsbrief-19-december-2018/

Peuterkijkochtend - donderdag 31 januari 2019

Deze ochtend is met name bedoeld voor ouders die zich oriënteren op een school voor hun kind. Terwijl de kinderen mogen spelen in de kleutergroepen kunnen de ouders zich op informele wijze, onder het genot van een kopje koffie of thee, laten informeren over de gang van zaken op onze Brede School...

https://www.sintjanbaptist.nl/nieuws/peuterkijkochtend-dinsdag-30-oktober-0900-uur-1030-uur/

Gevonden in agenda

Studiemiddag, alle leerlingen 's middags vrij

https://www.sintjanbaptist.nl/agenda/?date=2018-12-06

Studiedag: Calamiteitendag: mocht er een calamiteit voorvallen in dit schooljaar, dan is deze dag een gewone lesdag en moeten alle leerlingen naar school.

https://www.sintjanbaptist.nl/agenda/?date=2020-07-10

Rapport gesprekken gr 1 t/m 8 Deze week op verschillende dagdelen

https://www.sintjanbaptist.nl/agenda/?date=2020-11-23

Rapportgesprekken groep 1-2 op verschillende dagdelen

https://www.sintjanbaptist.nl/agenda/?date=2021-02-01

Rapportgesprekken groep 3 t/m 7 op verschillende dagdelen

https://www.sintjanbaptist.nl/agenda/?date=2021-03-22

Studiedag; tevens calamiteitendag alle leerlingen vrij!

https://www.sintjanbaptist.nl/agenda/?date=2021-07-23